Tornado室温长光程气体池

基于怀特池原理,可选光程范围为1-20米,适合于常温下气体的检测。

SKU: GS24205 类别: ,
产品特点

产品特点:

  • 1-20米光程范围可选
  • 真空 – 15psi(标配) 或 真空 – 125psi(可选)
  • 室温下使用
  • 硼硅玻璃池体(标配) 或 镀镍铝制池体(可选)
  • 镀层保护金镜
  • KBr,ZnSe或CaF2窗片
  • 适合多种型号红外光谱仪

订购指南:

  • GS24205 Tornado T5, 1-8米光程可选(1m间隔)
  • GS24210 Tornado T10, 2.1-10.6米光程可选(1.06m间隔)
  • GS24205 Tornado T20, 2-20米光程可选(2m间隔)