MIRacle单次反射ATR

单次反射ATR,用于分析固体、液体、粘稠和凝胶等样品,多种晶体选择,多种配置适用于多种应用场合。

SKU: 025-18XX 类别: ,
产品特点

产品特点:

  • 多种晶体选择:金刚石\ZnSe、金刚石\KRS-5、Ge、ZnSe、Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 晶体容易更换,无需调整光路
  • 晶体盘材料为不锈钢,强腐蚀性样品可选择哈氏合金
  • 三种压力头可选

 

 

 

 

 

 

  • 3次、9次反射晶体可选

 

 

 

 

 

  • 多种配置可选