GoldenGate原位反应池

GoldenGate ATR选配配件之原位反应池顶板,适用于高温高压反应的原位监测

SKU: GS10525 类别: ,
产品特点

产品特点:

  • 可加热至200度,压力至3000psi
  • 可调速搅拌(选配)
  • 低电压(30V)
  • 反应池容积22ml
  • 循环水防止外壳过热

订购指南:

  • GS10525 配备原位反应池的一整套Golden Gate ATR, 不含标准常温顶板和搅拌
  • GS10507 单独的原位反应池顶板,含温控,不含搅拌,适合已有Golden Gate ATR的用户升级购买
  • GS10513 搅拌套件