GladiATR 单次反射ATR

最高性能的单次反射ATR附件,配置金刚石晶体,可承受最大30,000psi压力,提供4000-30cm-1的宽光谱范围。

SKU: 026-18XX 类别: ,

产品特点:

  • 专为金刚石晶体设计,晶体采用金属焊固定于金属盘,最大承压30,000psi,各种坚硬、不规则形状的样品均与晶体紧密接触
  • 最高的光通量,保证光谱质量
  • 4000-30cm-1的超宽光谱范围,覆盖中、远红外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 可选宽范围Ge晶体(4000-450cm-1)用于高折射率样品,更换晶体盘非常方便

 

 

 

 

 

 

  • 可加热晶体盘,最高可加热至300℃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 可选配流通池、防挥发盖、镜面反射顶板