GladiATR Vision 可视单次反射ATR

增加了可视功能的单次反射ATR

SKU: 026-19XX 类别: ,

产品特点:

  • 采样点可视功能

 

 

 

 

 

 

  • 110倍放大
  • USB图像采集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 金刚石晶体
  • 中远红外
  • 可选配宽范围Ge晶体:4000-450cm-1

 

 

 

 

 

 

  • 可选配可加热晶体盘、镜面反射、流通池和防挥发盖