Cyclone可加热长光程气体池

基于怀特池原理,可选光程范围为0.5-10.6米,适用于常温至200℃范围内气体样品的分析。

SKU: GS24102 类别: ,
产品特点

产品特点:

 • 0.5-10.6米光程范围可选,固定或可调节光程可选
 • 池体无胶黏剂,消除污染
 • 真空 – 15psi(标配) 或 真空 – 125psi(可选)
 • 室温 – 200℃可变温度(镀镍铝制池体)
 • 硼硅玻璃池体(标配) 或 镀镍铝制池体(可选)
 • 镀层保护金镜
 • KBr,ZnSe或CaF2窗片
 • 适合多种型号红外光谱仪

订购指南:

 • GS24102 Cyclone C2, 0.5-2.5m光程可选(0.5m间隔)
 • GS24105 Cyclone C5, 1-8m光程可选(1m间隔)
 • GS24110 Cyclone C10, 2.1-10.6m光程可选(1.06m间隔)