ATRMax II 变角多次反射水平ATR

入射角可调的多次反射水平ATR,通过调节入射角度改变穿透深度和反射次数,或改变入射角度对样品进行深度剖析

SKU: 023-10XX 类别: ,

产品特点:

  • 高通量光学设计,25-65度可变入射角,可选配软件自动调节

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 3-12次反射,0.5-10微米可变入射深度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 多种晶体可选,平板或槽式晶体可选

 

 

 

 

 

 

 

  • 可选流通池、加热配置